0976 41 06 03

vMix 21 là phần mềm cho phép bạn tạo ra các sản phẩm video chất lượng chuyên nghiệp trên máy tính của riêng bạn.

BECO HOME tự hào là đơn vị ủy quyền của vMix trên thị trường Việt Nam